BESTÄLLNINGSVILLKOR

Som de flesta företag så har även vi beställningsvillkor, läs noggrant igenom vad som gäller vid bokning. Vi har lite ändrade förutsättningar under COVID-19. Hör av dig till oss för att veta mer om vad som gäller just nu.

OFFERT

Våra offerter innehåller ett förslag där vi beskriver vad vi levererar och en uppskattning av priset. Giltighetstiden är 30 dagar.

PERSONAL

Timdebitering gäller med avfärd från vårt kök till ankomst och minimidebitering är 4 timmar. En fast kostnad på 3000 kr tillkommer för kock och transport vid Aktiv Matlagning och Gourmet Home Cooking hemma hos kund.

Milersättning om 40 kr/mil tillkommer vid mer än 3 mil från city  Vid mer än 10 mil tillkommer även en reseersättning på 275 kr/timme

Vid sent avslut, och/eller där kommunala färdmedel saknas debiteras resekostnader/taxiresa till närmaste tunnelbana, busshållsplats, tågstation eller hemadress.

Alla sociala avgifter och skatter är inkluderade i priset.

Alla våra medarbetare är försäkrade.

Eventuella klagomål gälland kock, annan personal eller den mat vi serverar skall ha inkommit till oss senast 5 dagar efter utfört event.

ORDERBEKRÄFTELSE

Vid varje bokning skickar vi en orderbekräftelse via e-post, för att eliminera risken för missförstånd önskar vi bekräftelse via e-post i retur.

Det är kundens ansvar att ha förståelse för vilket pris som gäller. Om det finns några frågor gällande pris ska kunden höra av sig och försäkra sig att priset stämmer enligt överenskommelse. Om ingenting är sagt är det de priser som vi presenterar på hemsidan (https://rentachef.com) som gäller.

BETALNINGSVILLKOR

Privat: Betalning på plats via Swish eller via bankgiro senast tre bankdagar innan utfört uppdrag.
Företag: Moms tillkommer om ingenting annat är överenskommet. Betalning sker mot faktura om 10 dagar netto med 25% förskottsbetalning och resterande efter avslutat uppdrag om kund inte har kommit överens om någonting annat innan utfört event. Eventuella reklamationer ska inkomma senast 5 dagar efter utfört event annars debiteras hela beloppet.

SWISH: 1233 074 531

Förseningsavgift  50 kr vid påminnelse.
Dröjsmålsränta om 15% debiteras vid försenad betalning.
Vid order överstigande 20 000 kr exklusive moms debiteras 50% i förskott.

AVBOKNING

Avbokning eller ändring av bokning är kostnadsfritt möjligt senast 8 dagar innan, därefter debiteras en kostnad för tid och råvaror. Vid avbokning senast 5 dagar innan debiteras 50% av beloppet och senast 48 timmar innan 100% av beloppet.

Copywright Adlimina AB 2021